Imobil - apartament 2 camere și dependințe, București, Bld. N. Grigorescu 129 A, sect. 3

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobilul apartament cu 2 camere și dependințe, având  43,35 mp suprafață utilă, împreună cu locul de parcare, situat în Municipiul București, Bld. Nicolae Grigorescu nr. 129 A, et. 1, ap. 7, Sector 3 

Adresa: Municipiul București, Bld. Nicolae Grigorescu nr. 129 A, et. 1, ap. 7, Sector 3  

Stadiu: evaluat la suma de 302.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 358/14.11.2018, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul penal nr. 2514/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare la data de 04.12.2018.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (08.07.2021).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (15.07.2021).

Distribuie: