Electrocasnice marca Miele, a doua licitație

În temeiul art. 29 din Legea nr. 318/2015 modificată si completată prin Legea nr. 230/2022[1] coroborat cu art. 252^1 alin. (1) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, vă facem cunoscut faptul că, la data de 07.03.2024 în intervalul orar 9.00 – 15:30, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează a doua licitație publică ce se va desfășura exclusiv prin mijloace electronice pentru următoarele bunuri mobile:

Nr. crt.

Denumirea bunurilor mobile

Descrierea sumară

Preț de evaluare

 LEI (exclusiv TVA)

-25%

Preț de evaluare

EURO (exclusiv TVA)

-25%

Cota TVA*

1.

 

Cuptor electric, model 11581190, cod produs H 7262 BP D;

 

Hotă MIELE model 11862270, cod produs DAS 4930 D, ambalată în cuie de carton;

 

Espresor încorporat  MIELE, model 11165200, cod produs CVA 7440 DX, ambalat în cutie de carton;

 

Mașină de spălat MIELE vase model 11885080, cod produs G 7690 SCVi AutoDos A, ambalată în cutie de carton; (...)

Din analiza raportului de evaluare se rețin următoarele:

Toate bunurile mobile erau in cutii, sigilate si doar în câteva situații se putea vedea ce conțin. Cuptorul electric era învelit parțial într-o folie si lipit cu scoci. Au fost identificate după model si cod care erau trecute pe cutii. Din declarațiile proprietarului, acestea nu au fost utilizate. Bunurile provenite de la firma Miele aveau un certificat de garanție pentru 2 ani de la livrare dar pe care nu era menționat produsul sau numele beneficiarului certificatului de garanție.

Toate bunurile au fost inspectate vizual si s-au făcut fotografii.

 

Loc predare: municipiul București.

Costurile ocazionate de preluare - ridicare, manipulare și transport sunt în sarcina viitorului adjudecatar.

 23.520

 

4.766,25

 

-

 

*Regimul şi cotele de taxă pe valoarea adăugată aplicabil/aplicabile pentru vânzarea bunurilor mobile sunt cele prevăzute de titlul VII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Cumpărătorului declarat câștigător îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau alte asemenea, dacă este cazul. Cumpărătorul declarat câștigător va suporta costurile pentru preluarea bunului adjudecat.


[1] Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative


Documente atașate
Distribuie: