Construcție apartament P și 1E și M și cota indiviză de 1/8 din părți comune cât și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor n

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Construcție  apartament P+1E+M în suprafață utilă de 135,27 mp și cota indiviză de 1/8 din părți comune și terenul aferent situat în localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Adresa: localitatea Bragadiru, str. Mărgelelor nr. 10D, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 438.500,00 Lei 

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 623/09.04.2019, pronunțată de Tribunalul București Secția I Penală în dosarul nr. 29201/3/2018, definitivă prin Decizia penală nr. 931/A/26.06.2019 pronunțată de Curtea de Apel București Secția a II-a Penală.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.12.2020).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.12.2020)

Distribuie: