Casă de locuit cu teren, casă în suprafață de 159 mp loc. Balaciu, jud Ialomița

Tip confiscare: extinsă

Descriere: casă de locuit si teren aferent, casă de locuit cu o suprafață construită de 159 mp, situat în com. Balaciu, str. Dacii Liberi, nr. 42, sat Crăsarii de Jos, jud. Ialomița

Adresa: str. Dacii Liberi, nr. 42, com Balaciu, sat Crăsarii de Jos, județul Ialomița

Stadiu: evaluat la suma de 208.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 358/14.11.2018 pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 2514/93/2018, rămasă definitivă prin neapelare.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (28.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.08.2022)
Distribuie: