Casă de locuit, anexe, teren aferent, loc. Rădulești, strada Ficusului, sat Brazi, jud. Ialomița

Tip confiscare: extinsă

Descriere: casă de locuit, anexe și teren, compus din casă de locuit C1 cu o suprafață construită de 94 mp, bucătărie de vară C2 cu suprafață de 34 mp, magazie C3 cu suprafață de 24 mp și magazie C4 cu o suprafață de 8 mp, situat in loc. Rădulești, str. Ficusului, sat Brazi, jud. Ialomița, înscris în Cartea Funciară nr. 20860 a UAT Rădulești, nr cadastral 444

Adresa: str. Ficusului, com Rădulești, sat Brazi, județul Ialomița

Stadiu: evaluat la suma de 122.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2462/29.11.2018 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 7644/3/2018 și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 766/31.05.2019  a Curții de Apel București,

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (28.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.08.2022)

Valorificat la prețul de 30.500 lei

Distribuie: