Apartament 3 camere, 120,23 mp, Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu (RP)

Titlu: Apartament 3 camere, 120,23 mp,  Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu

Tip confiscare: Extinsă

Descriere: apartament 3 camere, în suprafață construită de 120,23 mp, înscris în cartea funciară nr. 419914-C1-U6.

Adresa: Timișoara, str. Splaiul Nicolae Titulescu nr. 1, ap. 1, jud. Timiș

Valoare: 623.203 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 434/31.10.2016, pronunțată de Tribunalul Timișoara în dosarul nr. 1698/30/2016, rămasă definitivă prin Decizia penală nr. 260/24.02.2017 a Curții de Apel Timiș (dosar nr. 1698/30/2016/a7)

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul este grevat cu o sarcină constând în notarea unui drept de ipotecă legală până la concurența sumei de 11.000 Euro, rezultată dintr-un contract de împrumut cu ipotecă imobilară

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)
Distribuie: