Apartament 2 camere situat în loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530, jud. Constanța (RP)

Tip confiscare: specială

Descriere: Apartament 2 camere și dependințe în suprafață construită de 93,19 mp și suprafață utilă de 77,65 mp, plus cota parte indiviză de 2,23% din terenul aferent, CF 204550-C2-U12

Adresa: loc. Mamaia, Bd. Mamaia nr. 530 bl. Vila Turistică VT2, et. 4, apt. 12, jud. Constanța

Valoare: 346.000 Lei

Stadiu: În temeiul art. 1 alin. (5) din Legea nr. 216/2016, s-a reluat procedura de valorificare

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 32489/3/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 981/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini

Termen limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (30.10.2018)
Distribuie: