Apartament 2 camere, 67,48 mp în loc. Popești Leordeni, șos. Olteniței 13D, Bl. G3, ap.1, jud. Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobilul apartament cu 2 camere, în suprafața de 67,48 mp mp situat în localitatea Popești Leordeni, șos. Olteniței nr. 13D, BL. G3, ap.1, județul Ilfov

Adresa: localitatea Popești Leordeni, șos. Olteniței nr. 13D, BL. G3, ap.1, județul Ilfov

Stadiu: evaluat la suma de 254.371 Lei

 Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 94/F/05.06.2019, pronunțată de Curtea de Apel Galați în dosarul nr. 660/44/2019, rămasă definitivă prin decizia nr. 362/A/20.11.2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor comunicate de Direcția Generală Executări Silite Cazuri Speciale (DGESCS), imobilul nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (09.07.2021).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (16.07.2021).

Distribuie: