Apart. 2 cam. în imobilul D,P,6E,M com. Chiajna, sat Dudu, str. Tineretului nr. 24, Bl. 2, sc. 1, ap. 42, județ Ilfov

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil apartament cu 2 camere situat în imobilul D+P+6E+M din comuna Chiajna, sat Dudu, str. Tineretului nr. 24, Bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 42, județul Ilfov, suprafață construită 52,16 mp, suprafață utilă 40,07 mp.

Adresa: comuna Chiajna, sat Dudu, str. Tineretului nr. 24, Bl. 2, sc. 1, et. 3, ap. 42, județul Ilfov;

Stadiu: evaluat la suma de 239.600,00  Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 44/14.05.2020 pronunțată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 2275/114/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 568/07.07.2020 a Curții de Apel Ploiești;

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (25.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (01.08.2022)
Distribuie: