Ap. 3 cam și dep. et. 6 bl cu P și 9E, 58,41 mp, Ploiești, str. Jianu, nr. 9, bl. C, sc. B, et. 6, ap. 61, jud. Prahova

Tip confiscare: specială și extinsă

Descriere: Imobil - apartament cu trei camere și dependințe, situat la etajul 6 al unui bloc cu P+9E (blocul este încadrat în clasa I de risc seismic), în suprafață utilă de 58,41 mp și în suprafață utilă totală de 75,933 mp si suprafață teren cotă indiviză de 962/100 din loc. Ploiești, str. Jianu, nr. 9, bl. C, sc. B, et. 6, ap. 61, județul Prahova

Adresa: str. Jianu, nr. 9, bl. C, sc. B, et. 6, ap. 61, loc. Ploiești, județul Prahova

Stadiu: evaluat la suma de 251.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentinței penale nr. 628/20,12,2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 8484/118/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 164/P/26.02.2020 a Curții de Apel Constanța.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (28.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.08.2022).
Distribuie: