Ap. 3 cam. de 67,74 mp, imobil P, 4E Câmpulung, str. IC Brătianu nr. 2C, Bl. B 9, sc. B, et. 1, ap. 7, județ Argeș

Tip confiscare: specială

Descriere: apartament cu 3 camere și dependințe având suprafață utilă 67,74 mp, situat imobilul P+4E din localitatea Câmpulung, str. IC Brătianu nr. 2C, Bl. B 9, sc. B, et. 1, ap. 7, județul Argeș, compus din sufragerie, bucătarie, debara, dormitor, hol intrare, debara, baie, dormitor, WC serviciu si balcon.

Adresa: localitatea Câmpulung, str. IC Brătianu nr. 2C, Bl. B 9, sc. B, et. 1, ap. 7, județul Argeș

Stadiu: evaluat la suma de 178.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 58/15.02.2019 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul nr. 2337/109/2017 și rămasă definitivă prin decizia penală nr. 152/25.04.2019  a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (28.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.08.2022)
Distribuie: