Servicii pentru organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională si servicii pentru organizarea de evenimente

  Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră  în SEAP, până la data de 15.06.2023, ora 23:30, în vederea achiziţionării Serviciilor pentru organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională si servicii pentru organizarea de evenimente, în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA).

Coduri CPV:

79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2);

79951000-5 Servicii de organizare de seminarii(Rev.2);

80530000-8 Servicii de formare profesională (Rev.2);

55520000-1 Servicii de catering (Rev.2)


Pentru mai multe informații accesați:

https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100503392


Documente atașate
Distribuie: