Servicii de sănătate, securitate în muncă (SSM) și protecția și stingerea incendiilor (PSI)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 03.04.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de sănătate și securitate în muncă (SSM) și protecția și stingerea incendiilor (PSI); cod CPV: 71317000-3 Servicii de consultanta in protecția contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2)


 Pentru mai multe informații accesați: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100487216


Documente atașate
Distribuie: