Anunț de participare privind închirierea unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta dumneavoastră, până la data de 12.11.2018, ora 15.00 , conform specificațiilor tehnice anexate în vederea atribuirii contractului de închiriere a unui imobil - spațiu de depozitare, cu o suprafață utilă de minimum 2.000 mp, în București sau în județul Ilfov. 


Documente atașate
Distribuie: