Achiziționare de „servicii organizare evenimente”

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, str. Apolodor nr.17, sector 5, cod fiscal 36461480, adresa de corespondență B-dul Regina Elisabeta nr.3, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteți oferta dumneavoastră de preț până la data de 11.05.2017, ora 13.00, conform specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini anexat prezentei invitații, în vederea atribuirii contractului de achiziție publică având ca obiect „servicii organizare evenimente – cod CPV 79951000-5”.


Documente atașate
Distribuie: