Reducerea semnificativă a fluxurilor financiare și de arme ilicite, îmbunătățirea randamentului recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată - obiectivele Națiunilor Unite până în anul 2030

Ernesto Savona, director al TRANSCRIME - Joint Research Centre și profesor de criminologie în cadrul Universității Catolice ”Del Sacro Cuore” a participat la cea de-a VI-a Conferință Pan-Europeană a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din Infracțiuni, organizată la București, în data de 20 octombrie 2016.


Profesorul Ernesto Savona a susţinut prezentarea cu tema ”Prioritățile transversale între cercetare și politică în Europa: crima organizată, corupția și terorismul”. În cadrul acestei intervenții, a subliniat necesitatea definirii unor standarde europene comune privind tipologiile de criminalitate, precum și reducerea asimetriilor identificate la nivel naţional în strategiile procurorilor si organelor de cercetare penală. 


Agenda Europeană pe Securitate 2015, care stabilește priorități precum terorismul, crima organizată și criminalitatea financiară, incluzând corupția, precum și Obiectivele Natiunilor Unite pentru 2030, document adoptat în septembrie 2015, reprezintă cele două documente de politici prioritare. Acestea promovează reducerea semnificativă a fluxurilor financiare și de arme ilicite, îmbunătățirea randamentului recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor formelor de criminalitate organizată.


Infiltrarea criminalității organizate în economia legitimă implică o varietate de infracțiuni precum frauda, spălarea banilor, corupția, delapidarea, etc.. Lupta într-o manieră efectivă împotriva acestui proces presupune identificarea riscurilor de infiltrare a criminalității organizate în economia legitimă și evaluarea acestora. Identificarea factorilor de risc (amenințări și vulnerabilități) se poate face la  diferite niveluri: teritorial, achiziții publice, afaceri în domeniul privat.  


Pe baza situaţiei prezentate, profesorul Savona a reiterat importanţa analizei de risc privind infracțiunile a căror combatere constituie prioritate stabilită conform Agendei Europene pe Securitate 2015, precum și faptul că rezultatele acestei analize vor putea permite stabilirea unor politici de prevenire a acestor infracțiuni.


Informaţii suplimentare privind activitatea de cercetare a profesorului Savona pot fi găsite la următoarele link-uri:


www.ocportfolio.eu


http://www.transcrime.it/pubblicazioni/the-portfolio-of-organised-crime-in-europe/www.transcrime.it/iarmDistribuie: