Proiectul Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025

În temeiul dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Justiției supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” și a Planului de acțiune în perioada 2021-2025 pentru implementarea Strategiei naționale privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 „Criminalitatea nu este profitabilă!” , însoțit de anexele sale.

Propunerile și observațiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 22 aprilie 2021, la adresa Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Bulevardul Regina Elisabeta, Nr. 3, Sector 3, București, pe fax, la nr. 0372 271 435 sau la adresa de e-mail anabi@just.ro

Documente atașate
Distribuie: