Proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”

În temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul „Ordinului comun pentru aprobarea metodologiei de lucru privind evaluarea şi valorificarea bunurilor mobile sechestrate”.

Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris, până la data de 25.11.2016, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax la nr. 037.204.10.61 sau la adresa de e-mail anabi@just.ro

Documente atașate
Distribuie: