IDENTIFICAREA DE ACTIVE ÎN JURISDICŢII STRĂINE ÎN VEDEREA INDISPONIBILIZĂRII

În calitate de Oficiu naţional pentru recuperarea creanţelor, în sensul Deciziei 2007/845/JAI, ANABI a primit solicitări de la 42 jurisdicții şi a transmis cereri de informaţii către 74 de jurisdicții. De la operaționalizare, ANABI a soluționat 1.215 de cereri externe şi de 463 de cereri de la autoritățile naționale, fiind identificate 6704 de bunuri în vederea indisponibilizării:

  • 1324 de autoturisme;
  • 1470 conturi;
  • 1391 case/construcții;
  • 1101 apartamente;
  • 132 de locuri de parcare;
  • 1286 terenuri.

De la începutul anului curent, ANABI a soluționat 133 de cereri externe. Astfel, au fost identificate 133 de bunuri imobile (31 de case, 29 de apartamente, 67 de terenuri și 132 de locuri de parcare) în valoare de 7.883.112 euro, 79 de autoturisme în valoare de 2.198.650 euro, 571 de conturi bancare și 72 de societăți. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord și Ungaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea banilor, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, corupția, înșelăciunea și proxenetism. 

De asemenea, în aceeași perioadă, ANABI a primit un număr de 92 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală), în care au fost transmise 106 de solicitări către agențiile similare. Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene, înșelăciune, fals informatic, evaziune fiscală, spălarea banilor, participare la un grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Au fost identificate 36 de bunuri imobile (11 de case, 1 apartament și 24 de terenuri) în valoare de 2.311.450 euro, 14 de autovehicule în valoare de 185.450 euro, 72 de conturi bancare și 29 de societăți).

IMPORTANT:

Începând cu Iulie 2022, mandatul legal al Agenţiei privind identificarea de active în jurisdicţii străine a fost extins.

Cele mai importante modificări aduse de Legea nr. 230/2022[1] sunt:

  • Autorizarea ANABI să schimbe date şi informaţii ad-hoc (fără o cerere prealabilă) cu structurile similare din Uniunea Europeană în vederea facilitării sechestrării produsului infracţiunii;
  • Autorizarea ANABI să solicite, din oficiu, informaţii din jurisdicţii străine, în vederea facilitării executării ordinelor de confiscare în echivalent.

[1] Legea nr. 230 privind modificarea şi completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea şi funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

 
Distribuie: