Dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

La sediul Ministerului Justiţiei, vineri, 04 noiembrie, a avut loc dezbaterea privind proiectul de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015.

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic, Parchetului de pe lângă Înalta Curtede Casaţie şi Justiţie, Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Centrului de Resurse Juridice şi Institutului de Politici Publice.

Dezbaterea şi-a propus să identifice modalitatea concretă prin care să se realizeze aplicarea articolului 37 din Legea nr. 318/2015 referitor la distribuirea sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare.

Sumele se vor aloca pe baza bilanţului anual publicat de Agenţie, după cum urmează:  20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, 20% pentru Ministerul Sănătăţii, 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne, 15% pentru Ministerul Public, 15% pentru Ministerul Justiţiei şi 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate îndomeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legispeciale.

Reprezentanţii instituţiilor prezente au subliniat faptul că alocarea celor 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale ridică o serie de probleme în contextul în care prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general întâmpină o serie de probleme în aplicare.

Pe baza concluziilor dezbaterii, Ministerul Justiţiei împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor proceda la definitivarea proiectului de hotărâre de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzutela art. 37 din Legea nr. 318/2015.Distribuie: