Comunicat de presă privind Raportul anual de activitate al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate

Raportul anual de activitate al ANABI este structurat pe 10 capitole, în cadrul cărora sunt prezentate demersurile întreprinse de Ministerul Justiției și ANABI privind dezvoltarea cadrului normativ și instituțional necesar desfășurării activității Agenției, precum și prioritățile ce urmează a fi avute în vedere pentru anul curent.

Elementul de noutate surprins în cadrul Raportului se referă la repartizarea, în conformitate cu art. 37 din Legea nr. 318/2015, a sumelor încasate din valorificarea de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a bunurilor mobile și imobile confiscate în cadrul procedurilor penale.

Aceste sume se regăsesc în bugetul de stat adoptat de Guvern și aprobat de Parlamentul României, prin Legea nr. 6/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 127 din 17 februarie 2017.

Pentru anul 2017, Agenția își propune consolidarea și operaționalizarea integrală, fiind avute în vedere următoarele priorități: definitivarea cadrului normativ; dezvoltarea sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni; operaționalizarea contului unic al Agenției; asigurarea resurselor umane și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor legale; creșterea capacității Agenției de a administra și valorifica bunuri indisponibilizate, precum și diseminarea de bune practici în domeniul identificării și administrării bunurilor.

 

Despre Raport

Proiectul Raportului de activitate a fost prezentat și supus aprobării membrilor Consiliului de coordonare de către directorul general al Agenției.

În cadrul întâlnirilor din data de 07.02.2017 și 13.02.2017, membrii Consiliului de coordonare au formulat observații și propuneri pe marginea acestuia, ce au fost integrate în cuprinsul proiectului.

În data de 16.02.2017, în temeiul dispozițiilor art.13 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, a fost aprobat Raportul anual de activitate al ANABI.
Documente atașate
Distribuie: