ANABI - o abordare integrată a recuperării creanţelor provenite din infracțiuni


Interviu cu Adrian Baboi-Stroe, secretar de stat în Ministerul Justiției realizat de Cristian Câmpeanu pentru Revista 22.


Care este rolul Agenției de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) și cărei nevoi răspunde?

Rolul ANABI este de a asigura o creştere a ratei de executare a deciziilor de confiscare dispuse în procesele penale, printr-o administrare eficientă a bunurilor sechestrate care sunt repartizate Agenţiei. Corelativ, vor creşte veniturile aduse la bugetul de stat, precum şi cele prin care se asigură despăgubirea victimelor infracţiunilor, inclusiv a statului, când acesta s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Potrivit prevederilor art. 3 din Legea nr. 318/2015, Agenţia îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de facilitare a urmăririi şi identificării bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni şi a altor bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale;

b) de administrare simplă a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal;

c) de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal;

d) de gestionare a sistemului informatic naţional integrat de evidenţă a creanţelor provenite din infracţiuni;

e) de sprijinire, în condiţiile legii, a organelor judiciare pentru utilizarea celor mai bune practici în materia identificării şi administrării bunurilor care pot face obiectul măsurilor de indisponibilizare şi confiscare în cadrul procesului penal;

f) de coordonare, evaluare şi monitorizare la nivel naţional a aplicării şi respectării procedurilor legale în domeniul recuperării creanţelor provenite din infracţiuni.

Este ANABI operațională și, dacă nu, când estimați că va deveni pe deplin operațională? Care sunt principalele obstacole cu care se confruntă?

Operaţionalizarea Agenţiei este un proces complex, încă în curs, care presupune adoptarea mai multor acte normative, precum şi alte activităţi subsecvente prevăzute de lege, până la data de 27 decembrie 2016.

Astfel, guvernul a adoptat în data de 11 mai 2016 Hotărârea nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a ANABI.

Totodată, a fost emis Ordinul ministrului Justiţiei nr. 2385/2016 pentru aprobarea formularului de raportare prin care băncile transmit către ANABI situaţia la zi a sumelor de bani sechestrate prin ordonanţa procurorului sau prin încheierea judecătorului de cameră preliminară ori a instanţei de judecată, precum şi a dobânzilor acumulate.

De asemenea, începând cu 19 septembrie 2016, se află în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind Regulamentul de distribuire a sumelor prevăzute la art. 37 alin. (1) din Lege.

Agenţia îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea unui Consiliu, alcătuit din directorul general al Agenţiei, trei reprezentanţi ai Parchetului de pe lângă ÎCCJ, dintre care unul din cadrul DNA şi unul din cadrul DIICOT, câte un reprezentant al MJ, al CSM, al MAI, al MFP şi al ANAF.

Începând cu data de 17 iunie 2016 a fost numit directorul general al Agenţiei. Până în prezent, au fost detaşate 10 persoane în cadrul Agenţiei: cinci ofiţeri de poliţie din cadrul MAI, patru funcţionari publici din cadrul MFP şi un personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul CSM. Concomitent, sunt în desfăşurare un concurs pentru ocuparea a şase posturi de execuţie vacante de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi o procedură de transfer la cerere pentru zece funcții publice.

Printre activităţile desfăşurate în prezent în vederea operaţionalizării Agenţiei mai pot aminti:

- încheierea de protocoale de cooperare cu instituţiile prevăzute la art. 4 din Lege;

- aprobarea metodologiei de valorificare a bunurilor conform art. 29 alin. (6) din Lege, prin ordin comun al ministrului Justiţiei şi al ministrului Finanţelor Publice;

- realizarea, la nivel naţional, a unui inventar al capacităţilor de stocare disponibile la nivelul instituţiilor publice;

- realizarea, la nivel naţional, a unui inventar al bunurilor mobile şi imobile supuse măsurilor asigurătorii şi al stadiului în care se găsesc;

- aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind Regulamentul referitor la reutilizarea socială a imobilelor intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului;

- demararea unui proiect de dezvoltare a unui sistem informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni (cu sprijinul financiar al Guvernului Elvețian).

ANABI exercită deja atribuţiile prevăzute de art. 20–26 din Lege: schimbul de informaţii prin reţeaua oficiilor de recuperare a creanţelor sau cu autorităţile cu atribuţii similare din alte state membre ale Uniunii Europene ori la nivel internaţional, prin reţeaua CARIN, în vederea identificării bunurilor ce pot fi ulterior sechestrate/confiscate de către autorităţile judiciare.

Care este bilanțul activității Agenției până în prezent? Aveţi exemple concrete de confiscări?

E prea devreme pentru un bilanț. E important ca, până la 27 decembrie 2016, să reușim definitivarea cadrului normativ necesar funcționării Agenției, să finalizăm procedurile de angajare și să putem oferi sprijin direct procurorilor și judecătorilor.

Așa cum am arătat mai înainte, potrivit legii, Agenția nu confiscă, ci administrează bunurile mobile indisponibilizate în cursul procesului penal şi identifică bunurile provenite din săvârşirea de infracţiuni şi alte bunuri având legătură cu infracţiunile şi care ar putea face obiectul unei dispoziţii de indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciară competentă în cursul unor proceduri penale.

Care este locul ANABI în cadrul mecanismelor legale de recuperare a bunurilor obținute ilegal? 

Prin operaționalizarea ANABI, România va avea o abordare integrată a recuperării creanţelor provenite din infracțiuni, combinând funcțiile-suport pentru organele de urmărire penală și instanțe cu cele de cooperare internațională, de gestionare efectivă a bunurilor indisponibilizate și de reutilizare socială a bunurilor și valorilor confiscate.

Astfel, bunurile imobile intrate, prin confiscare, în proprietatea privată a statului pot fi transmise cu titlu gratuit în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, prin Hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială.

De asemenea, acestea pot fi date în folosinţă gratuită asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi Academiei Române şi academiilor de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale, prin Hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice la propunerea Agenţiei, pentru a fi utilizate pentru obiective de natură socială, de interes public sau în raport cu obiectul lor de activitate, după caz.

În ceea ce priveşte sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare, acestea se alocă astfel: 20% pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 20% pentru Ministerul Sănătăţii; 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; 15% pentru Ministerul Public; 15% pentru Ministerul Justiţiei; 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.

Importanța ANABI a fost reconfirmată prin organizarea la București, în perioada 19-21 octombrie, a celei de-a patra conferințe paneuropene a oficiilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, care a reunit reprezentanții a peste 40 de jurisdicții.

Cum va putea Agenția administra bunuri (conturi, proprietăți) plasate în străinătate?

Agenția este desemnată drept oficiu naţional pentru gestionarea bunurilor îngheţate, în sensul art. 10 din Directiva 2014/42/UE privind îngheţarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunilor săvârşite în Uniunea Europeană. Potrivit art. 42 alin. (2) şi (3) din Legea 318/2015, Agenţia este autorizată să negocieze şi să faciliteze încheierea de acorduri bilaterale sau multilaterale de partajare a bunurilor confiscate şi cooperează cu structurile similare din alte ţări, cu autorităţile administrative şi judiciare competente, precum şi cu organele de valorificare.

Ar putea ANABI administra legal bunuri sechestrate în cadrul unor procese civile? Care este poziția ministerului cu privire la confiscarea civilă în absența unei condamnări penale? Există vreun plan privind inițierea legislației în acest sens?

Conform Legii nr. 318/2015ANABI este îndrituită să desfăşoare activităţi de administrare simplă a bunurilor mobile indisponibilizate în cadrul procesului penal, precum şi de valorificare a bunurilor mobile sechestrate în cadrul procesului penal. Ministerul Justiției a scos în dezbatere publică un proiect de lege pentru transpunerea integrală a Directivei 2014/42/UE și se va concentra pe creșterea gradului de identificare a bunurilor care fac obiectul confiscării, inclusiv prin creșterea capacității procurorilor de a face investigații financiare.

Interviu realizat de CRISTIAN CÂMPEANU
Distribuie: