ANABI în cadrul unor evaluări internaționale

În contextul asigurării implementării de către Ministerul Justiției a obligațiilor asumate prin ratificarea Convenției ONU împotriva Corupției (UNCAC) și a Convenției Consiliului Europei privind spălarea, descoperirea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea terorismului (Convenția de la Varșovia), Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a participat, în perioada 15-16 noiembrie 2022, la activitățile derulate de cele două organizații internaționale pentru evaluarea implementării standardelor prevăzute în instrumentele juridice menționate.

Astfel, la data de 15 noiembrie a.c., Agenția a găzduit vizita de evaluare organizată în cadrul celui de-al doilea ciclu al mecanismului de evaluare a implementării UNCAC, fiind discutate aspecte teoretice și practice cu privire la implementarea prevederilor din convenție privind recuperarea creanțelor.

La reuniuni au participat și reprezentanți ai Direcției Naționale Anticorupție, ai Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, ai Ministerului Justiției în calitate de autoritate centrală în materia cooperării judiciare internaționale, ai Secretariatului Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), precum și experți evaluatori din Republica Slovacă și Republica Federală Democratică Nepal.

De asemenea, în perioada 15-16 noiembrie, a avut loc la Strasbourg, în format hibrid, cea de-a 14-a reuniune a Conferinţei Statelor Părţi la Convenţia de la Varşovia, pe agenda căreia s-a regăsit şi raportul de evaluare orizontală referitor la articolul 6 din convenţie privind administrarea bunurilor sechestrate.

Potrivit raportului adoptat în cadrul reuniunii, ANABI a administrat cu succes diferite tipuri de bunuri, confirmând astfel aplicarea efectivă în practică a articolului 6 și incluzând România în lista statelor care au demonstrat implementarea eficientă a prevederilor convenției, alături de state precum Regatul Belgiei și Republica Franceză.Distribuie: