Persoana responsabilă cu protectia datelor personale

Persoana responsabilă cu protecția datelor personale în cadrul ANABI: Ovidiu Tudor Cristea - ovidiu.cristea@just.ro

Vă rugăm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor personale în vederea eliberării formularelor necesare exercitării drepturilor persoanei vizate, conform REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016.Distribuie: