3.3.3.1. Publicarea de seturi de date în format deschis cu privire la recuperarea creanțelor din infracțiuni.
Responsabili:
• MJ, ANABI
Instituții implicate:
• MJ, PÎCCJ, MAI, Instanțe, Parchete, ANAF

Status: derulare / Numar: / Termen: Permanent

Potrivit art. 40 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, Agenția publică trimestrial, în format deschis, date și informații de interes public generate de sistemul informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Potrivit alin. (2), până la operaționalizarea sistemului informatic, Agenția publică, trimestrial, date și informații de interes public privind activitatea sa.

Obligația Agenției de a publica seturi de date în format deschis cu privire la recuperarea creanțelor din infracțiuni este prevăzută și în Planul Național de Acțiune 2022-2024 pentru Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă, aprobat de către Guvern prin Memorrandum.

Rapoartele anuale de activitate ale ANABI conțin seturi de date privind principalii indicatori statistici relevanți pentru sistemul național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. 

Totodată, sistemul ROARMIS va spori transparența în procesul de recuperare a creanțelor punând la dispoziția publicului seturi de date în format deschis și va genera statistici fiabile pentru urmărirea procesului de recuperare a creanțelor.


Distribuie: