Imobil - apartament

Tip confiscare-

Descriere: suprafață construită de 60 mp compus din una cameră, una bucătărie, una cămară și cu cota de 2/3 cotă de participare la părțile de uz comun

Adresa: localitatea Târgu Secuiesc, str. Apor Peter, nr. 3, ap. 1, jud. Covasna

Stadiu: evaluat la suma de 93.788 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 31/21.07.2023 pronunțată de Tribunalul Covasna în dosarul nr. 698/119/2022, definitivă la data de 19.10.2023 prin Decizia penală nr. 759/AP a Curții de Apel Brașov

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Covasna – B.C.P.I. Târgu Secuiesc, înscris în Cartea Funciară sub nr CF 27836-C1-U2. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

 

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (12.06.2024).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (19.06.2024)

Distribuie: