Teren intravilan 1.000 mp situat în localitatea Năvodari județul Constanța

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Teren intravilan 1.000 mp, categoria arabil, situat în localitatea Năvodari tarla 43, parcela A277/177, județul Constanța

Adresa: Năvodari tarla 43, parcela A277/177, județul Constanța

Stadiu: evaluat la suma de 144.352 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 1045/13.09.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 14403/212/2018, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 215/07.03.2019 a Curții de Apel Constanța.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Distribuie: