Imobil – teren intravilan și construcții

Tip confiscare-

Descriere: teren intravilan în suprafață de 500 mp și 3 construcții cu suprafețele la sol de 26 mp cu destinație de locuință, respectiv 31 mp și 44 mp cu destinație de anexe

Adresa: localitatea Serani, jud. Bihor

Stadiu: evaluat la suma de 58.000 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 13/09.02.2023 pronunțată de Tribunalul Bihor în dosarul nr. 3241/111/2022, modificată și definitivă la data de 06.07.2023 prin Decizia penală nr. 532/A/2023 a Curții de Apel Oradea

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Bihor – B.C.P.I. Aleșd, înscris în Cartea Funciară sub nr. 111819. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (27.06.2024).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.07.2024).

Distribuie: