Imobil teren intravilan în suprafață de 500 mp categoria de folosință „arabil”

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)

Descriere: : Imobil teren intravilan în suprafață de 500 mp categoria de folosință arabil, nr. top. 554/5/1/3 număr cadastral 1734/3, înscris în Cartea Funciară nr. 66448 a Municipiului Deva (Nr. CF vechi 4222N).

Adresa: Municipiul Deva, județul Hunedoara

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 69/22.05.2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 7525/97/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1102/A/09.12.2016 a Curții de Apel Alba Iulia

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, au fost înscrise mențiuni privind confiscarea dispusă prin sentința penală nr.69/22.05.2015 pronunțată de Tribunalul Hunedoara în dosarul penal nr. 7525/97/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1102/A/09.12.2016 a Curții de Apel Alba Iulia

Distribuie: