Imobil teren extravilan în suprafață de 777.000 mp, categoria de folosință: „pădure”

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 777.000 mp categoria de folosință „pădure” situat în punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI Brătioara, UA 40A, 40B, 59D%, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Adresa: Punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI Brătioara, UA 40A, 40B, 59D%, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Stadiu: evaluat la suma de 9.701.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul confiscat nu este grevat de sarcini. Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.11.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.11.2023)

Distribuie: