Imobil teren extravilan în suprafață de 504.314 mp, categoria de folosință: „pădure”

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 504.314 mp categoria de folosință „pădure” situat în punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI, UA 45A%, 45B, 45C, 45D, 45E, 46A%, 46B, 46C, 46D, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Adresa: Punctul Valea Brătioara, OS Aninoasa, UP VI, UA 45A%, 45B, 45C, 45D, 45E, 46A%, 46B, 46C, 46D, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Stadiu: Măsura de confiscare specială dispusă prin sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016, definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești,  a fost înlăturată prin Decizia nr. 798/RC/28.11.2023 – recurs în casație, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul 1574/109/2016.

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul confiscat nu este grevat de sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.11.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.11.2023)

Distribuie: