Imobil teren extravilan în suprafață de 108.681 mp, categoria de folosință: „pădure”

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 108.681 mp categoria de folosință „pădure” situat în punctul Brătioara, OS Aninoasa, UP VI Brătioara UA 37B, 37C, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Adresa: Punctul Brătioara, OS Aninoasa, UP VI Brătioara UA 37B, 37C, localitatea Albeștii de Muscel, județul Argeș

Stadiu: evaluat la suma de 1.357.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul confiscat este grevat de un drept servitute de trecere cu titlu gratuit.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (03.11.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (10.11.2023)

Distribuie: