Imobil teren extravilan în suprafață de 100.389 mp categoria de folosință „pădure” - comuna Nucșoara, tarla 13, parcela PD 19, UP V Valea Rea, UA 53, pe raza OS Domnești, județul Argeș

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil teren extravilan în suprafață de 100.389 mp categoria de folosință „pădure” situat în comuna Nucșoara, tarla 13, parcela PD 19, UP V Valea Rea, UA 53, pe raza OS Domnești, județul Argeș.

Adresa: comuna Nucșoara, tarla 13, parcela PD 19, UP V Valea Rea, UA 53, pe raza OS Domnești, județul Argeș.

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 353/22.12.2021 pronunțată de Tribunalul Argeș în dosarul penal nr. 1574/109/2016 definitivă prin decizia penală nr. 1/A/03.01.2023 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: