Imobil - teren curți construcții - arabil

Tip confiscare-

Descriere: teren în suprafață totală de 1.058 mp, din care 244 mp curți construcții și 814 mp teren arabil, înscris în Cartea Funciară sub nr. 51371, număr cadastral 51371

Adresa: localitatea Ibănești, jud. Mureș

Stadiu: reevaluat la suma de 7.374,25 lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 3/12.01.2021 pronunțată de Tribunalul Arad în dosarul nr. 6270/107/2017 (11092/2017), definitivă la data de 30.06.2021 prin Decizia penală nr. 810/A a Curții de Apel Timișoara

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român la O.C.P.I. Mureș – B.C.P.I. Reghin, înscris în Cartea Funciară sub nr 51371, număr cadastral 51371. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (06.01.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (13.01.2023)

Distribuie: