Imobil situat în loc. Borcea, str. Calea Bărăganului nr. 4, jud. Călărași

Imobil situat în localitatea Borcea, str. Calea Bărăganului nr. 4, județul Călărași compus din teren intravilan în suprafață de 2.236 mp și construcții, respectiv construcția C1 tip casă de locuit parter în suprafață construită la sol de 110 mp, și construcția C2 – anexă parter în suprafață construită la sol de 80 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil situat în localitatea Borcea, str. Calea Bărăganului nr. 4, județul Călărași compus din teren intravilan în suprafață de 2.236 mp și construcții, respectiv construcția C1 tip casă de locuit parter în suprafață construită la sol de 110 mp, și construcția C2 – anexă parter în suprafață construită la sol de 80 mp. Construcția C1 tip casă de locuit este foarte deteriorată și prezintă risc de ptăbușire.

Adresa: Localitatea Borcea, str. Calea Bărăganului nr. 4, județul Călărași

Stadiu: evaluat la suma de 114.860 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 2920/15.12.2016 pronunțată de Tribunalul București în dosarul penal nr. 32489/3/2016 definitivă prin decizia penală nr. 981/A/05.07.2017 a Curții de Apel București

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (31.05.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (09.06.2023)

Distribuie: