Imobil – cotă ½ teren în suprafață de 2.387 mp

Tip confiscare: extinsă

Descriere: teren intravilan cotă ½ din 2.387 mp identificat cu nr. cadastral 53557, suprafața de 1.193,50 mp

Adresa: mun. Rm. Vâlcea, str Dealul Malului, jud. Vâlcea

Stadiu: evaluat la suma de 240.023 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 141/18.08.2021 pronunțată de Tribunalul Vâlcea în dosarul nr. 3819/90/2020, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 210/A din 24.02.2022 a Curții de Apel Pitești

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român în cotă de ½ din suprafața de 2.387 mp. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: