Imobil – cotă de ½ din apartament

Tip confiscare: extinsă

Descriere: Imobil - cotă de ½ apartament compus din 1 (una) cameră și dependințe în suprafață utilă de 21,95 mp, plus balcon în suprafață de 2,83 mp, amplasat în bloc cu regim de înalțime P+E, înscris in Cartea Funciară nr. 217136-C1-U3, identificat cu nr. cadastral 2710/27

Adresa: mun. Craiova, str. Romul, nr. 2, bl. T1, sc. 1, ap. 27, jud. Dolj

Stadiu: cota ½ evaluată la suma de 83.888 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 426 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul  nr. 11744/63/2017, definitivă prin decizia penală nr. 884/10.06.2022 a Curții de Apel Craiova.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român pentru cota de 1/2. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (24.11.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (05.12.2023).

Distribuie: