Imobil – cotă de ½ apartament compus din două camere de locuit si dependințe

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil - cotă de ½ apartament compus din două camere de locuit plus dependințe în suprafață utilă de măsurată de 33,63 mp, înscris in Cartea Funciară nr. 35009-C1-U12 Drăgășani, identificat cu nr. cadastral 2843-C1-U16

Adresa: loc. Drăgășani, Aleea Trandafirilor, nr. 5, bl. C1-Bloc de locuințe (fost cămin Finca), sc. 1, et. 2, ap. 16, Jud. Vâlcea

Stadiu: cota ½ evaluată la suma de 54.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 311/06.11.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. 1219/86/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 586/11.08.2021 a Curții de Apel Suceava.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român pentru cota de 1/2. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini și este intabulat drept de IPOTECĂ pentru valoarea de 3000 USD la care se adaugă dobânzile și penalitățile aferente, precum și orice alte costuri legate de valorificarea ipotecii

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (20.11.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (27.11.2022).

Distribuie: