Imobil construcție și suprafață construită 151,36 mp și teren 210 mp, București, Intr. Baba Novac 15, Sect. 3

Tip confiscare: specială

Descriere: Construcție P+1+M suprafață construită la sol 151,36 mp, edificat fără autorizație de construire aproximativ anul 2000, și teren în suprafață de 210 mp (212,53 mp din măsurători) situat în Municipiul București, Intrarea Baba Novac nr. 15, Sector 3

Adresa: Municipiul București, Intrarea Baba Novac nr. 15, Sector 3

Stadiu: evaluat la suma de 976.600 Lei

Hotărâre judecătorească: Sentința penală nr. 1024/13.11.2009, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 44797/3/2008, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 1020/16.03.2011 a Înaltei Curții de Casație și Justiție. 

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, imobilul nu este grevat de sarcini.

Distribuie: