Imobil compus din 300 mp teren intravilan categoria „curți construcții” și construcția C1 tip locuință

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil compus din 300 mp (294 mp suprafață măsurată) teren intravilan categoria „curți construcții” și construcția C1 tip locuință – parter, având 78 mp suprafață construită la sol, situat în Municipiul Constanța, str. Zorelelor nr. 35, județul Constanța

Adresa: Municipiul Constanța, str. Zorelelor nr. 35, județul Constanța

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 1614/24.11.2017 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul penal nr. 22673/212/2016 definitivă prin decizia penală nr. 264/P din 27.04.2020 a Curții de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: