Imobil compus din 2.920 mp teren intravilan și construcțiile C1 - locuință cu 2 camere și dependințe

Tip confiscare: specială (Cod Penal 1969)

Descriere: Imobil compus din 2.920 mp teren intravilan (2.997 mp suprafață rezultată din măsurători) și construcțiile C1 - locuință cu 2 camere și dependințe având 45 mp suprafață construită la sol, C2 – magazie având 28 mp suprafață construită la sol, C3 – magazie având 17 mp suprafață construită la sol,  C4 – coteț având 25 mp suprafață construită la sol, situat în localitatea Credința, str. Duzilor nr. 3, județul Constanța

Adresa: localitatea Credința, str. Duzilor nr. 3, județul Constanța

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 3/04.01.2012 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul penal nr. 14921/118/2011 definitivă prin decizia penală nr. 2271/27.06.2023 a Înaltei Curți de Casație și Justiție

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: