Imobil – apartament cu o cameră / garsonieră în suprafață utilă de 11,39 mp, din localitate Suceava

Tip confiscare: extinsă

Imobil - apartament cu o cameră / garsonieră în suprafață utilă de 11,39 mp

Adresa: str. Jean Bart, nr. 3a, bl. 100, sc. A, et. 3, ap. 421, loc. Suceava, Jud. Suceava

Stadiu: evaluat la suma de 48.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 311/06.11.2020 pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul penal nr. 1219/86/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 586/11.08.2021 a Curții de Apel Suceava.

 Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (29.08.2023).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.09.2022).

Distribuie: