Imobil apartament cu boxă și loc parcare în Brașov str. Stejărișului nr. 18 A, bl. 8, et. 1, jud. Brașov

Tip confiscare: specială

Descriere: : Imobilul apartament nr. 11 în suprafață de 159,40 mp și două terase în suprafață de 24,40 mp și respectiv 11,15 mp, împreună cu cota indiviză de 7,85 mp din terenul în suprafață de 816 mp, precum și boxa nr. 11 în suprafață de 7,60 mp și locul de parcare nr. 11 în suprafață de 24,02 mp situat localitatea Brașov str. Stejărișului nr. 18 A, bl. 8, et. 1, județul Brașov

Adresa: Municipiul Brașov str. Stejărișului nr. 18 A, bl. 8, et. 1, județul Brașov

Stadiu: evaluat la suma de 1.076.446 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 140/31.01.2019, pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 44223/3/2019, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 857/18.06.2019 a Curții de Apel București.

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (29.06.2021).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (06.07.2021)

Distribuie: