Imobil apartament cu 2 camere și dependințe, având suprafață utilă de 48 mp

Tip confiscare: specială

Descriere: Imobil apartament cu 2 camere și dependințe, având suprafață utilă de 48 mp (52,90 mp suprafață rezultată din măsurători) situat în Municipiul Craiova, str. Ștefan Odobleja, bl. A15, sc. 1, ap. 6, județul Dolj.

Adresa: Municipiul Craiova, str. Ștefan Odobleja, bl. A15, sc. 1, ap. 6, județul Dolj

Stadiu: neevaluat

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 136/29.03.2021 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosarul 4741/63/2016, definitivă prin decizia penală nr. 45/12.01.2023 a Curții de Apel Craiova

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 

Distribuie: