Casă de locuit de 60,00 mp și teren aferent de 169 mp, Mizil, str. Bucegi nr. 18, jud. Prahova

Tip confiscare: specială și extinsă

Descriere: Imobil compus din casă de locuit tip parter, în suprafață construită la sol de 60,00 mp și teren aferent în suprafață de 169,00 mp, situat în localitatea Mizil, str. Bucegi nr. 18, județul Prahova. Proprietatea este racordată la rețelele de apă și electricitate. Încalzirea se realizează prin sobe din teracotă.

Adresa: localitatea Mizil, str. Bucegi nr. 18, județul Prahova

Stadiu: evaluat la suma de 175.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 628/20.12.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 8484/118/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 164/26.02.2020 a Curți de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini.

Termenul limită recomandat pentru comunicarea cererilor: 40 de zile lucrătoare (28.07.2022).  

Termenul limită pentru inițierea procedurilor de reutilizare de către ANABI: 45 zile lucrătoare (04.08.2022)
Distribuie: