Casă de 48,00 mp și teren de 500,00 mp (484,00 mp măsurat), Mizil, str. 1 Mai nr. 85 județul Prahova

Tip confiscare: specială și extinsă

Descriere: Imobil compus din casă de locuit tip parter, în suprafață de 48,00 mp și teren aferent în suprafață de 500,00 mp (484,00 mp suprafață măsurată), situat în localitatea Mizil, str. 1 Mai nr. 85 județul Prahova. Proprietatea este racordată la rețelele de apă și electricitate. Încalzirea se realizează prin sobe din teracotă. Proprietatea nu este racordată la rețeaua de gaze naturale, aceasta fiind la limita proprietății.

Adresa: localitatea Mizil, str. 1 Mai nr. 85 județul Prahova

Stadiu: evaluat la suma de 205.000 Lei

Hotărâre judecătorească: sentința penală nr. 628/20.12.2017 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 8484/118/2016, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 164/26.02.2020 a Curți de Apel Constanța

Observații: Dreptul de proprietate asupra bunului imobil este intabulat pe numele Statului Român. Potrivit informațiilor din extrasul de carte funciară, nu sunt înscrieri privind dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini. 
Distribuie: