Servicii IT pentru administrarea serverului virtual pus la dispoziția ANABI de STS pentru organizarea licitațiilor publice derulate prin mijloace electronice

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să transmiteţi oferta dumneavoastră de preţ, până la data de 13. 05.2020, ora 17:00, conform specificațiilor tehnice anexate în vederea achiziţionării serviciilor IT pentru administrarea serverului virtual pus la dispoziția ANABI de STS pentru organizarea licitațiilor publice derulate prin mijloace electronice - (Cod CPV- 72000000-5).


Documente atașate
Distribuie: