Servicii de sănătate și securitate în muncă (SSM) și protecția și stingerea incendiilor (PSI)

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 22.02.2022, ora 10:00, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării serviciilor de sănătate și securitate în muncă (SSM) și protecția și stingerea incendiilor (PSI), CPV: 71317000-3 Servicii de consultanta in protecția contra riscurilor si in controlul riscurilor (Rev.2); 71317100-4 Servicii de consultanta in protecția contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2).

 

Pentru mai multe informații accesați https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100381682   Documente atașate
Distribuie: