Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (A.N.A.B.I.), cu sediul în București, B-dul Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, cod poștal 030015, în calitate de autoritate contractantă, vă invită să încărcați/publicați oferta dumneavoastră de preţ în SEAP, până la data de 24.05.2023, ora 23:59, conform condițiilor și cerințelor anexate, în vederea achiziţionării Servicii de organizare cursuri/sesiuni/seminarii de formare profesională și servicii pentru organizarea de evenimente în cadrul proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157, cod MySMIS 152912, finanțat din fonduri nerambursabile, de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA), CODURI CPV:79952000-2 Servicii pentru evenimente (Rev.2);79951000-5 Servicii de organizare de seminarii (Rev.2);80530000-8 Servicii de formare profesională (Rev.2);55520000-1 Servicii de catering (Rev.2).

Pentru mai multe informații, accesați: https://e-licitatie.ro/pub/notices/adv-notices/view/100497174


Documente atașate
Distribuie: