Servicii de implementare și certificare a sistemului de management al calității SR EN ISO 9001:2015, la nivelul Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, din cadrul proiectului „Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni, (cod SIPOCA 56, cod SMIS 120082), finanțat din fonduri nerambursabile

Procedura de atribuire Licitație deschisă organizată prin mijloace electronice pentru atribuirea unui contract de servicii/Lot.

Anunțul de participare CN1037145 publicat în SEAP la data de 25.11.2021, poate fi accesat gratuit la adresa www.e-licitatie.ro (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice).

Operatorii economici interesați pot descărca gratuit din Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice documentația de atribuire aferentă procedurii de licitație/anunțurile tip erată publicate ulterior/răspunsul consolidat la clarificări la următorul link:

https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100132256



Distribuie: